Modlitwa o pokój

24 lutego 2022

 

 

 

Panie, o Wielki i Wszechmogący,
chroń naszą ukochaną Ukrainę,
pobłogosław ją wolnością i światłem
Swoich świętych promieni.

Światłem nauki i wiedzy
Oświeć nas, Twe małe dzieci,
W miłości czystej i wiecznej
Pozwól nam, Panie, wzrastać.

Modlimy się, Panie Wszechmogący,
Chroń naszą ukochaną Ukrainę,
Udziel naszemu ludowi i ojczyźnie
Wszelkiej łaski i dobroci.

Pobłogosław nas wolnością, pobłogosław nas mądrością,
Prowadź w dobry świat,
Pobłogosław nas, Panie, szczęściem
na wieki wieków.

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II


Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w

jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu,

niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.

Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

 

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.

Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

 

 

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
126 0.080930948257446